Show Times

Thursday 21, June

Tik Tik Tik (Tamil)

Tik Tik Tik (Tamil)

Friday 22, June

Tik Tik Tik (Tamil)

Tik Tik Tik (Tamil)

Saturday 23, June

Tik Tik Tik (Tamil)

Tik Tik Tik (Tamil)

Sunday 24, June

Farzand (Marathi)

Farzand (Marathi)

Sunday 1, July

Nude (Marathi)

Nude (Marathi)

Farzand (Marathi)

Farzand (Marathi)

Cast : Ankit Mohan, Mrinal Kulkarni

Chinmay Mandlekar

Movie : Farzand (2018)

Producer : Anirban Sarkar

Director : Digpal Lanjekar

Release date : 6/24/2016

Sunday 24, June

Nude (Marathi)

Nude (Marathi)

Cast: Chhaya Kadam, Madan Deodhar, Om Bhutkar

Director: Ravi Jadhav

Producers: Nikhil Sane, Nittin Keni

Screenplay: Ravi Jadhav, Sachin Kundalkar

Release date: 7/1/2018

Sunday 1, July

Tik Tik Tik (Tamil)

Tik Tik Tik (Tamil)

Cast : Jayam Ravi, Nivetha Pethuraj, Ramesh Thilak, Aaron Aziz

Producer : V Hitesh Jhabak

Directed By : Shakti Soundar Rajan

Music By : D. Imman

Release Date : 2018-06-21

Thursday 21, June

Friday 22, June

Saturday 23, June

Show Future Dates